Reklamacije

Si naši kupci imaju pravo na reklamaciju proizvoda koje su kupili u našoj internet prodavnici. Reklamacija na proizvod se može izvršiti isključivo ukoliko je proizvod ugrađen u registrovanom servisu za takvu delatnost, pri čemu ste obavezni da priložite fiskalni račun o izvršenoj usluzi servisa, odnosno zapisnik servisa o reklamaciji na ugrađeni deo.

Važno:
Naglašavamo da reklamaciju ne možemo uvažiti ukoliko je proizvod (deo koji se reklamira) oštećen prilikom nestručne ugradnje ili montaže u sopstvenoj (privatnoj) režiji.

 

Stalni Outlet Bele Tehnike! Naručite ili rezervišite uredjaj 064-44-00-466...